สร้างแคมเปญสะสมเเต้ม
สร้างแคมเปญชิงโชค
ข้อมูลลูกค้า ฃื่อ อายุ วันเกิด ฯลฯ
แจ้งยอดขายตามรายการสินค้าของคุณ
แจ้งยอดขายตามตัวแทนจำหน่ายของคุณ
Line@ CRM Management คืออะไร?
การสร้าง Brand Engagement ง่ายๆผ่าน Line@ Rich Menu ที่จะช่วยให้แบรนด์ ของคุณสามารถ เก็บฐานข้อมูลและติดต่อลูกค้าด้วยการทำ Loyalty Program เพื่อสร้างความภัคดีกับแบรนด์และกระตุ้นยอดขายให้เกิด ความต่อเนื่อง ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอบโจทย์ยุคดิจิตอล ปัจจุบัน
CRM เก็บฐานข้อมูล และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
Loyalty Program การจัดโปรโมชั่นสะสมแต้มแลกของรางวัล
แคมเปญชิงโชค
บริการของเรา
Mobile Application & Line@ CRM Management
พัฒนาและดีไซน์ Mobile Application ตามความต้องการของลุกค้า
API Services & Code Generation
ระบบรองรับการเชื่อม API ระหว่าง Platform กับระบบของ คุณเพื่อทำให้ธุรกิจของคุณไม่ต้องเสียเวลาพัฒนาระบบใหม่ ตั้งแต่แรกเริ่มไม่ว่าจะเป็น เว็บไซน์, แอปพลิเคชัน
ระบบ Gen QR Code หรือ Coupon Code
Management Backend
สามารถตรวจสอบการใช้งานผ่านระบบหลังบ้านได้ตลอด 24 ชั่วโมง
Customer Analytic เช่น ข้อมูลลูกค้า, ประวัติการสะสมแต้ม, พฤติกรรมการใช้จ่าย
Marketing Tools
ระบบ SMS/Email/Application ส่งข่าวสารโปรโมชั่นต่างๆ ได้ตาม Target Group ที่ต้องการ
ดึง Report ข้อมูลต่างๆได้ในรูปแบบ Excel
Rewards as a Service (RaaS)
บริการจัดหาของรางวัลในรูปแบบโปรโมชั่น ส่วนลด จาก ร้านค้าต่าง รวมไปถึงรายการสินค้าต่างๆ โดยที่คุณไม่ต้องเสีย เวลาดีลกับร้านค้าหรือจัดหาสินค้าเอง
รายการสินค้าที่ตรงตามกลุ่มลูกค้าของคุณ
ส่วนลดจากร้านค้าจาก Partners ของ Choco กว่า 1,000 ราย
Marketing Services
Line@ Administrator
Banner Creative and Design Artworks
Monthly Marketing Report
WHY US?
One Stop Services
บริการครอบคลุมตั้งแต่ Software จนถึง Hardware บริการของเราจะช่วยดูแลท่านทั้งเรื่อง Software และ Hardware ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัฒนาระบบ Mobile Application, การช่วยเรื่องการ Gen QR Code / Promotion, รวมไปถึงการดูแลระบบหลังการขาย ให้ทางแบรนด์ ใช้ระบบโดยไม่มีปัญหา
ระบบ CRM มีความสามารถระดับสากล และสะดวกต่อ End-Users
ช่องทางการเข้าร่วมสนุกสำหรับกลุ่มลูกค้าของแบรนด์ ซึ่งมีความยืดหยุ่นในการใช้ง่ายต่อ End-Users เพื่อ ตอบโจทย์ทุกกลุ่มลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น SMS, Email, Application, QR Code
Excellent and Professional Support บริการหลังการขาย
เรามีทีมงานคอยดูแลเรื่อง Customer Support ตั้งแต่ การฝึกสอนการใช้งานระบบเมื่อเริ่มใช้งานไปจนถึงการ ช่วยสรุป Report ให้กับทางแบรนด์
Matched Platform
ระบบสามารถ Customize เพื่อให้ตอบโจทย์ตามความ ต้องการของแบรนด์ Platform ที่เรามีอยู่ปัจจุบันตอบ โจทย์ทำให้ธุรกิจของท่านไม่ต้องเสียเวลา ( Time - to - Market ) พัฒนาระบบตั้งแต่แรกเริ่ม อีกทั้งยังสามารถ Customize ปรับเปลี่ยนให้ได้ตรงตามความต้องการ ของแบรนด์อีกด้วยทั้งด้าน Frontend และ Backend Cus - tomer Analytics