Our Misson
Choco Embedded in Every Business….It’s Everywhere
ทุกธุรกิจร้านค้าต้องใช้ระบบ Choco ในการบริหารธุรกิจและลูกค้า
Our Vision
Help Business Run Better with Our Expertise
ช่วยธุรกิจให้ดีขึ้นด้วยเทคโนโลยีของเรา
About Us
Choco (ช็อคโก้) บริษัทชั้นนำด้าน Digital CRM Platform ในประเทศไทย ที่มาของช็อคโก้ เกิดจากความต้องการช่วยผู้ประกอบการ SME ในการช่วยยกระดับความสามารถทางการแข่งขันให้ทัดเทียม กับผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว SME จะมีการลงทุนทางด้านการตลาดผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดีย เป็นหลัก แต่การบริหารจัดการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า หรือใช้ระบบ CRM เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ในการ ดำเนินธุรกิจ ซึ่งได้ผลเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามระบบดังกล่าวนั้นมีการลงทุนในระดับที่สูง เราจึงมองเห็นช่องทาง โดยการประยุกต์ใช้โมเดลจากต่างประเทศมาปรับให้เข้ากับธุรกิจในประเทศไทย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ SME สามารถเข้าถึงระบบ CRM ที่ผู้ประกอบการรายใหญ่ใช้อยู่ได้ กระบวนการพัฒนา Choco Loyalty Platform จึงได้ เกิดขึ้น และเปิดให้บริการมาแล้วกว่า 4 ปี โดยมีฐานลูกค้าที่เห็นความสำคัญของระบบดังกล่าว เลือกใช้บริการ กว่า 1,000 เจ้า ในปัจจุบันและได้รับการลงทุนจาก Venture Capital มูลค่า 20 ล้านบาท
รัฐพล ศิริชุมพันธ์ (ลุย)
Founder and Chief Technology Officer
จบการศึกษาปริญญาตรีจากวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันทำธุรกิจส่วนตัว และจัดตั้งบริษัท OneByte Co., Ltd. พัฒนาระบบ Application, Web Application Barcode Solution และเป็นผู้พัฒนา และดูแลระบบ Choco CRM ทั้งในส่วนของ Web และ Mobile Platform
สิรสิทธิ์ สุริยพัฒนพงศ์ (ไมค์)
Founder and Chief Executive Officer
หลังจากจบการศึกษาจากมหาลัย Brandeis University ในด้าน Economics และ Psychology และสั่งสมประสบการณ์การทำงานด้าน Consulting ที่บริษัท Accenture คุณสิรสิทธิ์ตัดสินใจหันมาทำสิ่งที่ตนเองรักโดยการ เข้าร่วมงานกับ Choco CRM ปัจจุบันคุณสิรสิทธิ์ ทำหน้าที่เป็น Business Development Manager และเป็นส่วนหนึ่งของทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของ Choco CRM
ธีรวัฒน์ พึ่งสุจริต (ตั้ม)
Founder and Chief Marketing Officer
จบการศึกษาปริญญาตรีจาก Indiana University สาขา Economics จากสหรัฐอเมริกา ผ่านประสบการณ์ทำงานบริหารด้าน Hospitality and Hotel Industry ก่อนตัดสินใจทำงานร่วมกับ Choco CRM ในปัจจุบัน ทำหน้าที่ดูแลในส่วน Customer Support และ Marketing ของบริษัท
Investor and Advisory Team
Investor
N-Vest Venture
บริษัท N-Vest และ ธนาคารออมสินได้ร่วมลงทุนในบริษัท Choco CRM ด้วยเม็ดเงินกว่า 20 ล้านบาท และเป็นส่วนหนึ่ง และส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนและสนับสนุนพวกเรา อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการ คำแนะนำ ต่างๆ เรียกได้ว่าธนาคารออมสินเปรียบเสมือนเป็นทั้ง Mentor ที่ปรึกษาและพี่ใหญ่ของพวกเรา Choco CRM ครับ
Advisor
สัณห์ สุริยพัฒนพงศ์
หลังจากจบการศึกษาจากมหาลัย Columbia University คุณสัณห์ได้เข้าร่วมงานกับ Bain & Company โดยมีประสบการณ์ในการ เป็นที่ปรึกษา ให้หลายบริษัทใน Fortune 500 Companies ในมากกว่า 6 ประเทศทั่วเอเชีย ในปี 2011 คุณสัณห์ ได้จัดตั้งบริษัท Nobel Learning (บริษัทการเรียนรู้ ผ่านเทคโนโลยี) ที่เซี่ยงไฮ้ ปัจจุบันคุณสัณห์ได้ทำหน้า ที่เป็นที่ปรึกษาทางด้านแผนกลยุทธ์ให้กับ Choco CRM โดยเน้นจัดตั้งจุดมุ่งหมายและทิศทางของบริษัท
Advisor
Lin-Hui (Jessie) Juan
คุณJessie มีประสบการณ์การทำงานในหลาย ประเทศ โดยเน้นไปทางด้าน Private Equity Investments โดยปัจจุบันคุณ Jessie ดำรง ตำแหน่ง Vice President ของบริษัท Partners Group ซึ่งเป็นบริษัทของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่ เน้นด้าน Private Investment คุณ Jessie ได้ช่วยเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินและงบประมาณ ของบริษัทเรา
Location
address

2150/4 soi Sukhumvit 62 Sukhumvit Rd., Bangchak Phrakanong, Bangkok 10260